โปรโมชั่น

โครงการเดอะแกรนด์ ธนาพรTHE GRAND THANAPORN

ฟรี : โอนกรรมสิทธิ์

ฟรี :แอร์ มิเตอร์น้ำ-ไฟ ผ้าม่านทั้งหลัง

ส่วนลด 300,000 บาท
ภายใน เดือนสิงหาคม 2565 เท่านั้น

โครงการเดอะเวลท์THE WEALTH

ฟรี :ค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ค่าจดจำนอง

ฟรี :หลังคาหน้าบ้าน มิเตอร์น้ำ – ไฟ ถังน้ำ 1,000 ลิตร ค่าประเมิน

ส่วนลด 200,000 บาท
ภายใน เดือนสิงหาคม
 2565 เท่านั้น