สมัครงาน

ตำแหน่งงาน

Contractors & Builder

ลักษณะงาน : 
ผู้รับเหมาหรือช่างประจำโครงการ

อัตรา:
หลายอัตรา

เงินเดือน:
ตามประสบการณ์

วิธีการรับสมัครงาน:

QR CODE Googleform
กรุณากรอกข้อมูล เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูล ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับ

FOREMAN

ลักษณะงาน : 
ผู้ควบคุมงาน

อัตรา:
หลายอัตรา

เงินเดือน:
ตามประสบการณ์

วิธีการรับสมัครงาน:

QR CODE Googleform
กรุณากรอกข้อมูล เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูล ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับ

SITE ENGINEERING

ลักษณะงาน : 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและวิศวกรประจำโครงการ

อัตรา:
หลายอัตรา

เงินเดือน:
ตามประสบการณ์

วิธีการรับสมัครงาน:

QR CODE Googleform
กรุณากรอกข้อมูล เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูล ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับ

MARKETING OFFICER

ลักษณะงาน : 
หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่การตลาด อาวุโส

อัตรา:
หลายอัตรา

เงินเดือน:
ตามประสบการณ์

วิธีการรับสมัครงาน:

QR CODE Googleform
กรุณากรอกข้อมูล เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูล ฝ่ายบุคคลจะติดต่อกลับ